LPlogo.gif (187 bytes)

LETTERINGTOURS.gif (1747 bytes)
siteribbon.gif (1779 bytes)

'99 Florence photo album

back to thumbnails

Michael Twyman giving tour fellows their morning briefing, al fresco.

FlorenceRooftop1.jpg (30871 bytes)

photo: © Garrett Boge 1999
  

siteribbon.gif (1779 bytes)

LPlogo.gif (187 bytes)

LPaddressline1.gif (2944 bytes)