LPlogo.gif (187 bytes)

LETTERINGTOURS.gif (1747 bytes)
siteribbon.gif (1779 bytes)

'98 photo album

back to thumbnails

The campanile of San Giorgio in Velabro (in Vertigo?)

SGiorgioCampanile1.jpg (73728 bytes)

photo: © Garrett Boge 1998
  

siteribbon.gif (1779 bytes)

LPlogo.gif (187 bytes)

LPaddressline1.gif (2944 bytes)