LPlogo.gif (187 bytes)

LETTERINGTOURS.gif (1747 bytes)
siteribbon.gif (1779 bytes)

Tour Scrapbook

 

return to 2000 Tour

'99 Rome photo album

'99 Florence photo album

'98 Rome photo album

tour 'day journal'

'SPQR' gallery

Italia sketchbook

participants' testimonials

 

1997 photo album
Below are photos from our innaugural tour of Rome in 1997. Click on the thumbnail to see corresponding large photo; (average size is 60K)

TreviFountain1Small.gif (9643 bytes) DiocletianForecrtGroupSmall.gif (8592 bytes) BogeAtSpanishStepssmall.gif (8480 bytes) GirlsInPiazzaRotundaSmall.gif (8368 bytes)
RobinJohnKittyTMarketsSmall.gif (8559 bytes) IMPAVGTRIBPLEPS6Small.gif (9559 bytes) AppianWayPicnic3small.gif (8555 bytes) TrajanColumnPerspectivSmall.gif (8145 bytes)
ShawWithMonsignoreSmall.gif (5581 bytes) GroupInArcadia2Small.gif (8642 bytes) GirlsRubbingAtLorenzoSmall.gif (8302 bytes) EzmaRubbingAtTMarketsSmall.gif (8833 bytes)
GroupInTMarkets1Small.gif (8884 bytes) KeithInPiazzaLorenzoSmall.gif (9458 bytes) AVGVSTstone1small.gif (8444 bytes) ConservatoreCourtGroupSmall.gif (9705 bytes)
AcquaFelice1Small.gif (8655 bytes) AcquaPaolo1Small.gif (7818 bytes) TrajanColumnGroupSmall.gif (8989 bytes) VassalettoCloisters1Small.gif (8396 bytes)
SPQRcampidoglio1Small.gif (8390 bytes) BogeFilocalusResearchsmall.gif (8494 bytes) MediaevalStonePantheonSmall.gif (9691 bytes) Bernini'sElephantGroupsmall.gif (7793 bytes)
siteribbon.gif (1779 bytes)

LPlogo.gif (187 bytes)

LPaddressline1.gif (2944 bytes)